Česká republika
FB Messenger: m.me/AsistenceNavzajem
asistence@asistencenavzajem.cz

Důležité dokumenty a informace

Zde naleznete důležité dokumenty a informace

 
Doporučujeme, připravte se na pohovor tím, že budete rozumět smlouvě. Klíčové je mít způsob domlouvání asistencí do budoucna.
 
Dříve než se začnou ozývat zájemci, je vhodné se na ně připravit:
Zamyslete se, jak vést pohovor?
Co chci mít ve smlouvě?
Jak asistenci domlouvat? 
Všechny detaily je vhodné to mít ve smlouvě. Od kontaktů, přes formu domlouvání asistencí, až třeba povolení držení věci klienta. (Např. Asistent má u sebe klíče od bytu klienta.)
 
Ve smlouvě také vyřešte problematiku odpovědnosti.
(Např. Budu chtít, aby měl asistent pojištění odpovědnosti pro případ, že během asistence např. upadnu a budu mít úraz? Bude si ho platit, nebo mu na něj přispěju?)
Nebo
Smluvně vyřešte, že se řídí pokyny k asistenci a odpovědnost nese pouze za skutečnosti, které jsou mimo domluvená pravidla.