Česká republika
FB Messenger: m.me/AsistenceNavzajem
asistence@asistencenavzajem.cz

Legislativa

Asistence Navzájem není poskytovatelem služby Osobní asistence dle zákona 108/2006 Sb, §39.

K výkonu zaměstnání Osobního asistenta je potřeba několik věcí. 

V případě výkonu zaměstnání pod organizací, která poskytuje službu Osobní asistence, jsou zapotřebí následující body.

 

  • Čistý trestní rejstřík
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
  • Minimálně dosažené základní vzdělání. Do 18 měsíců od začátku zaměstnání je povinen si udělat kurz pracovníka v sociálních službách.
 

Možnost mít soukromé asistenty vyplývá ze Zákona o sociálních službách 108/2006, § 83, ve kterém je definován statut “Osobní asistent ”. Zákon zároveň udává povinnost mít s pomáhajícím uzavřenou smlouvu o poskytnutí pomoci.

 

  • (1) Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li klientovi pomoc osoba blízká nebo Osobní asistent, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel.

  • (2) Osobním asistentem podle odstavce 1 může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a zdravotně způsobilá. Zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e).

  • (3) Osobní asistent je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc.  Pro uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci platí obdobně ustanovení § 91 odst. 6.
 Výdělek do výše příspěvku na péči, pokud je asistent uveden jako hlavní pečující a tím pádem i registrovaný na ÚP, je za něj hrazeno sociální / zdravotní pojištění.